Podmínky užívání služeb

Tyto podmínky upravují užívání webových stránek www.deltazero.cz, další aplikace delta zero a dalšího software provozovaného stejným provozovatelem (dále jen Software), dostupného online třetími osobami (uživateli).

Před užitím těchto webových stránek nebo výše zmíněného Software je potřeba se nejprve seznámit s těmito podmínkami.

Vlastníkem a provozovatelem Software je David Obdržálek, IČ: 87250756, se sídlem v Praze, Jagellonská 1, 130 00, nebo příp. společnost Carpe Noctem, s.r.o., IČ: 02009161, se sídlem v Praze, Rybná 716/24, 110 00, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 214431 (dále jen „Společnost“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření a provozování.

Software může obsahovat data, která jsou výsledkem činnosti uživatelů, ať už koncových uživatelů, nebo klientů Společnosti, pro které Společnost Software vyrobila a provozuje.

Veškerá data, který Software obsahuje či zpracovává, se považují za majetek Společnosti, není-li smluvně uvedeno jinak. Společnosti si vyhrazuje právo kdykoliv, i bez předchozího upozornění, změnit či odstranit jakákoli data či obsah, a to zejména pokud je nevhodný pro provoz Software, neslušný či jakkoli v rozporu s platnými právními nařízeními České republiky, Evropské unie či v rozporu s uzavřenými smlouvami s uživateli. Společnost však nenese za uživatelská data jakoukoli zodpovědnost a neručí za správnost jejich obsahu, ani za správnost fungování Software, není-li smluvně uvedeno jinak.

Další aspekty užívání Software neuvedené v Podmínkách se řídí platnými právními nařízeními České republiky a Evropské unie.


Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EK 2016/679, o GDPR, je výše uvdený Provozovatel, dále jen Správce.

Jednná-li se o Software o dodávaný klientovi a provozovaný pro klienta (třetí straně), je správcem osobních údajů klient, a výše uvedený Provozovatel se stává zpracovatelem osobních údajů, dále jen Zpracovatel.

Za účelem provozu Software je v některých příležitostech nutné zpracovat jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail uživatele. Tyto údaje jsou Správcem či Zpracovatel zpracovány, zabezpečeny a archivovány.

V konkrétních situacích je nutné zpracovávat i další údaje, které jseou vyžadovány pro správnou funkci Software v dané situaci. Zpracování takových údajů se řídí smluvním ujednáním mezi Správcem a Zpracovatelem.

Užíváním Software a poskytováním osobních údajů udělujete výslovný souhlas s jejich zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Správce nebo Zpracovatele, a to například zasláním požadavku o odebrání souhlasu na adresu info(zavináč)deltazero.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem nebo Zpracovatelem, osobní údaje však pro Správce či Zpracovatele mohou zpracovávat i jeho zaměstnanci nebo další smluvně ošetření zpracovatelé (např. poskytovatelé dílčího softwaru, účetních služeb aj.)

Správce a Zpracovatel osobních údajů dodržuje důkladné provozně-technické bezpečnostní opatření, kterými se snaží zamezit úniku těchto údajů.

Provozovatel jmenuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) svého jednatele Davida Obdržálka, kterého můžete kontaktovat na adr. info(zavináč)deltazero.cz.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • souhlas kdykoliv odvolat, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
  • požadovat po nás informacie, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů, pokud jejich archivaci nevyžadují jiné zákonné povinnosti Provozovatele,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na dozorový úřad.

Informace o používání Cookies

Cookies jsou malé datové soubory používané jako jedinečné identifikátory. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč či mobilní aplikaci. Soubor cookie obsahuje anonymní informace a je odesílán ze serveru webových stránek, které prohlížíte, do vašeho počítače nebo mobilního telefonu. Bude uložen na vašem zařízení a pouze tento server bude moci vyhledat nebo načíst obsah tohoto souboru cookie. Odeslané soubory cookies mohou být zaslány zpět na servery webových stránek s aktualizovanými daty během vašeho prohlížení webových stránek. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

Prostřednictvím těchto webových stránek nebo výše uvedeného Software mohou být ve vašem počítači ukládány cookies používané zejména pro správný provoz Software a analytické měření jeho návětěvnosti a využívanosti. Software může využívat také cookies provozovatelů reklamních systémů (třetích stran). V rámci remarketingu může Software využívat měřících systémů společností Google, Seznam, Facebook a dalších. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny anonymně na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Pokud s využíváním cookies nesouhlasíte, zakažte ukládání těchto souborů ve Vašem prohlížeči. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies našeho Software i ze strany třetích stran.


Licenční ujednání

Copyright © 2021 delta zero (David Obdržálek, IČ: 87250756). Všechna práva vyhrazena.
Autorské právo použitých materiálů může podléhat jejich autorovi či distributorovi. Taková díla jsou užívána vždy v souladu s jejich licencí.

Licencované materiály

  • Logo ΔO (delta zero) — © David Obdržálek
  • iMac + příslušenství — © Apple, Inc.
  • Umělá inteligence (mozek) — © Adobe Stock / evilrogue
  • Pantone® — © Pantone, LLC.

Další materiály jsou využity v souladu s jejich otevřenou licencí.